Design met Montserrat
Design met Montserrat

Wat houdt ongewenst gedrag in? 
.

Heeft jouw onderneming te maken (gehad) met ongewenst gedrag? Je bent niet de enige. Ontdek de oorsprong van deze kwesties en waarom ze dikwijls onaangepakt blijven..

Wat is de oorzaak en wat veroorzaakt ongewenst gedrag?

Heb je te maken (gehad) met ongewenst gedrag binnen jouw bedrijf? Je bent niet de enige. In de afgelopen jaren hebben steeds meer bedrijven in- en externe schade opgelopen door deze kwestie. Hoe ontstaat het probleem en hoe kan het dat problemen niet tijdig worden opgelost? Dit leggen we je graag uit…

Wat houd ongewenst gedrag in?

Ongewenst gedrag omvat elke vorm van gedrag dat als storend of schadelijk wordt ervaren en die een negatieve impact
hebben op de werkomgeving. Dit variërend van ongelijke behandeling tot ernstige intimidatie en discriminatie. Het aanpakken ervan is essentieel voor een veilige, respectvolle en productieve omgeving.

Soorten ongewenst gedrag

Fraude en diefstal
Denk hierbij aan het onrechtmatig gebruik van bedrijfsmiddelen of zelfs diefstal. Deze zaken blijven vaak onopgemerkt door
gebrek aan toezicht, echter kan dit leiden tot aanzienlijke financiële en reputatieschade voor het bedrijf.
Casus
Een medewerker van de financiële afdeling gebruikt stiekem de zakelijke pinpas voor persoonlijke aankopen, vermomd
als legitieme zakelijke kosten. Bij een routinecontrole van de boekhouding komen de onregelmatigheden aan het licht,
wat resulteert in een intern onderzoek en onthulling van de ongeoorloofde uitgaven.

Onderlinge conflicten

Een onderling conflict op de werkvloer komt vanzelfsprekend wel eens voor. Echter kan dit veel impact op de werknemers hebben en heeft het dus invloed op de sfeer en productiviteit binnen het team.
Casus
In een middelgroot bedrijf ontstaat een meningsverschil tussen 2 collega’s. Het begon als een professionele
oneindigheid, maar nu negeren de collega’s elkaar volledig. Dit leidt tot een gespannen sfeer die ook merkbaar is voor
de andere collega’s.
Sociale onveiligheid
Sociale onveiligheid op de werkvloer komt op verschillende wijzen tot uiting, waaronder pestgedrag, intimidatie door bepaalde groepen, en het ervaren van andere ongewenste omgangsvormen.

Casus
Een secretaresse wordt regelmatig geconfronteerd met ongepaste opmerkingen en suggestieve grappen van
mannelijke collega’s. Ze probeert het eerst te negeren, in de hoop dat het vanzelf zou stoppen. Echter, gaat het
gewoon door en begint het haar dagelijkse werk en welzijn te beïnvloeden.

Impact ongwenst gedrag op de bedrijfsvoering

1

Verminderde productiviteit

Ongewenst gedrag leidt tot een gespannen sfeer op de werkvloer en beïnvloedt het welzijn en daarmee de productiviteit van werknemers.

2

Hoger verzuim

Ongewenst gedrag verhoogt de kans op stress en burn-outs wat kan leiden tot hoger en langdurig ziekteverzuim.

3

Jurridische procedures

Het kan zijn dat een zaak zodanig geëscaleerd is dat het niet meer intern op te lossen is. Dit kan leiden tot prijzige en tijdrovende jurridiche stappen.

Waarom komen kwesties (te) laat aan het licht?

Angst voor Vergelding

Veel medewerkers vrezen vergelding of negatieve gevolgen voor hun carrière als ze ongewenst gedrag melden. Deze angst kan leiden tot aarzeling of zelfs volledige terughoudendheid bij het melden van dergelijke incidenten.

Schaamte of Onzekerheid

Slachtoffers van ongewenst gedrag kunnen zich schamen of twijfelen aan de ernst van het incident. Dit kan ervoor zorgen dat ze hun ervaringen niet delen uit vrees niet serieus genomen te worden of het gevoel hebben dat het hun eigen schuld is.

Gebrek aan Vertrouwen in het Proces

Als medewerkers weinig vertrouwen hebben in het proces van de organisatie om klachten over ongewenst gedrag adequaat aan te pakken, kunnen ze ervoor kiezen om geen melding te maken.

De oplossing tot rust en compliance

Een klokkenluidersysteem vult de rol van de vertrouwenspersoon aan door anonieme rapportage van ongewenst gedrag mogelijk te maken. Dit overbrugt beperkingen zoals beperkte interventiemogelijkheden, en draagt bij aan een veiligere werkomgeving.

Dek jezelf in, sluit je aan.

Zelf de kracht van onze oplossing ervaren? Neem contact met ons op en ontdek het zelf met een vrijblijvende inzage in ons systeem!

Neem contact met ons op: